Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Łuczaj, Ewa Łuczaj, Poświętna 5, Bielsk Podlaski (tel. 730-844-912, 506-816-861)

Menu Reklama

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Łuczaj


Ewa Łuczaj

Poświętna 5 / 0

tel. kom. +48 730-844-912, 506-816-861


http://www.radcaprawny-bialystok.com.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Łuczaj, Ewa Łuczaj, Poświętna 5, Bielsk Podlaski (tel. 730-844-912, 506-816-861)

O firmie

Kancelaria świadczy usługi klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz innym osobom prawnym.Usługi świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia klienta, a także na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00
Możliwość spotkania również w innych terminach, po uprzednim umówieniu telefonicznym

Adres:

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poświętna 5
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 55a lok. 65
Kontakt:

tel. 730 844 912; tel. 506 816 861
e-mail: kancelaria.bielsk@op.pl; radcaprawy.e.luczaj@op.pl;
www.radcaprawny-bialystok.com.pl
Oferta:

Pomoc prawna realizowana jest przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, wniosków o wpis i zmianę wpisu w KRS i wszelkich innych pism procesowych, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji.

W zakresie pomocy prawnej pozostaje:

· prawo cywilne (m.in. sprawy odszkodowawcze za szkody na osobie i w mieniu, sprawy o zapłatę i prawna windykacja należności, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego, roszczenia wynikające z umów

· prawo spadkowe (m.in. stwierdzenia nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego, dział spadku, nieważność testamentu),

· prawo rodzinne i opiekuńcze (m.ni. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, opieka i kuratela),

· prawo gospodarcze i handlowe (zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń, prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, sporządzanie projektów umów i statutów, kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek), przekształcanie i likwidacja spółek, zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności),

· prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. sprawy o wynagrodzenie za pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy, inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS),

· prawo administracyjne (m.in.sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne, zaskarżanie decyzji, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym).


prawo radca prawny porady prawne


$('head').append('');