Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego 3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65)

Menu Reklama

Przyszłość


Spółdzielnia Inwalidów

Dąbrowskiego 3

Bielsk Podlaski


Kontakt:
tel. +48 85 730 77 65


http://www.sip-sip.com.pl

sip@sip-sip.com.pl

Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego  3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65)
Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego  3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65)

O firmie

Własność prywatna członków Spółdzielni - na dzień dzisiejszy 120 członków. Członkiem Spółdzielni może być tylko pracownik. Ponad 40 osób /pracowników/ nie są

członkami.

Spółdzielnia prowadzi dwa zakłady - papierniczy i poligraficzny.

Spółdzielnia zatrudniając 143 osoby, w tym 77% to osoby niepełnosprawne o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności spełnia warunki przyznające status Zakładu

Pracy Chronionej.

Współpraca   z   naszą  firmą  daje  naszym  klientom  możliwość  ulg z tytułu odpisów na PFRON.


spółdzielnia zakład praca chroniony chroniona papierniczy poligraficzny

Zdjęcia


Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego  3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65) Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego  3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65) Przyszłość, bielsk podlaski spółdzielnia, bielsk podlaski zakład, bielsk podlaski praca, bielsk podlaski chroniony, bielsk podlaski chroniona, bielsk podlaski papierniczy, bielsk podlaski poligraficzny, , Dąbrowskiego  3, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 65)

$('head').append('');