OCHRONA ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI DOKUMENTACJA POZWOLENIA EKOEXPERT

Menu Reklama

OCHRONA ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI DOKUMENTACJA POZWOLENIA EKOEXPERT

OCHRONA ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI DOKUMENTACJA POZWOLENIA EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi środowiskowe realizowane przez ekspertów środowiskowych z wieloletnim doświadczeniem. Firma EkoExpert świadczy usługi doradztwa ekologicznego, doradztwa biznesowego, doradztwa inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska w firmie, zarządzania dokumentacją środowiskową w firmie, szkolenia pracowników oraz rozwoju firmy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji środowiskowych w firmie, pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert przeprowadzają audyty ekologiczne w firmie w celu zidentyfikowania obszarów wymagających sporządzenia dokumentacji środowiskowej, dokonania wyliczeń opłat środowiskowych, uzyskania stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz spełnienia obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z prowadzoną działalnością. Audyt środowiskowy w firmie pozwala na określenie obowiązków środowiskowych firmy oraz wybór formy współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert. Specjalista do spraw zarządzania ochroną środowiska w firmie zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie uwzględniające strukturę organizacyjną firmy, możliwości finansowe oraz zakres obowiązków środowiskowych do wypełnienia w związku z rodzajem prowadzonej działalności. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert może obejmować kompleksową obsługę ekologiczną firmy realizowaną przez doświadczonych ekspertów środowiskowych lub obejmować jedynie wskazane obszary działalności firmy, które wymagają uzyskania pozwoleń środowiskowych, rozliczenia za korzystanie ze środowiska czy raportowania do Bazy Danych Odpadowych, KOBIZE, OPAK 1,2,3. Firma EkoExpert wykonuje powierzone obowiązki środowiskowe z należną starannością, przekazuje wymagane przepisami dokumenty terminowo, a przygotowane opracowania wyróżniają się najwyższą jakością i rzetelnością. Obsługa ekologiczna firm realizowana przez firmę EkoExpert pozwala na powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom, przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej, prowadzenie działalności zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dla prowadzonej działalności oraz profesjonalną pomoc w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji środowiskowych, poprawy ekologicznego wizerunku firmy, realizacji szkoleń środowiskowych tj. m.in. RODO, projektowanie instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, poprawa konkurencyjności w projektach unijnych poprzez wdrożenie polityki proekologicznej w firmie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług ekologicznych oferowanych przez firmę EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradcy pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');