Kurs maturalny

Menu Reklama

Kurs maturalny

Kurs maturalny


Twoja matura zbliża się wielkimi krokami ?
Boisz się, że sam nie poradzisz sobie z przygotowaniem do egzaminu dojrzałości ?


Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego - maj 2024. Zajęcia rozpoczynają w połowie października 2023 r., a zakończą w kwietniu 2024.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.
Zapisów dokonać mogą Państwo osobiście w Sekretariacie Szkoły przy ul. Św. Rocha 3a w Białymstoku lub telefonicznie pod numerem 85 744 51 21.
!!Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Zajęcia prowadzą nauczyciele wpisani do ewidencji egzaminatorów.
CENNIK:
KAŻDY PRZEDMIOT (75h) – 900,00 zł
JĘZYK (80h) – 950,00 zł
RABATY:
10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
Rabaty nie sumują się.
* Przypominamy, że w sytuacji, gdy Kursant nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Zapraszamy !

Cosinus Białystok
Św. Rocha 3a
85 744 51 21
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');