USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA EKOEXPERT BIAŁYSTOK

Menu Reklama

USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA EKOEXPERT BIAŁYSTOK

USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA EKOEXPERT BIAŁYSTOK


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje usługi środowiskowe dla firm obejmujące wszelkie obowiązki środowiskowe firmy: ewidencyjne, rejestracyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze związane z prowadzoną działalnością. Zakres obowiązków środowiskowych firmy eksperci środowiskowi z EkoExpert są w stanie określić na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego oraz dostosować ofertę usług do potrzeb środowiskowych firmy. Firma EkoExpert oferuje elastyczne warunki współpracy środowiskowej obejmującej doradztwo ekologiczne, doradztwo biznesowe, usługi środowiskowe uzależnione od stopnia oddziaływania na środowisko. Firma EkoExpert oferuje kompleksową obsługę ekologiczną obejmującą wszelkie dokumenty środowiskowe wymagane w prowadzonej działalności, w tym pozwolenia środowiskowe: wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wnioski o wydanie pozwolenia odpadowego, wnioski  o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz inne dokumenty tj. operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko, analiza wielkości emisji zanieczyszczeń itp. Firma EkoExpert zapewnia wsparcie ekspertów środowiskowych we wszystkich aspektach środowiskowych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Usługi ekologiczne świadczone przez firmę doradczą EkoExpert obejmują wszelkie obszary zarządzania środowiskiem w firmie: zarządzanie dokumentacją, zarządzanie procesami, zarządzanie odpadami, uzyskiwanie pozwoleń, sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska, sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami, rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3, itp. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert może obejmować także rozwój kompetencji pracowników w firmie dzięki szkoleniom środowiskowym realizowanym przez firmę EkoExpert. Firma EkoExpert posiada program szkoleń ekologicznych obejmujących najważniejsze obszary zarządzania ochroną środowiska m.in. ochrona powierzchni ziemi i wód, program Czyste Powietrze, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, gospodarka odpadami, ochrona przeciwpożarowo, RODO, inwestycje środowiskowe, OZE. Firma EkoExpert jest certyfikowaną firmą szkoleniową oferującą usługi szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Oferta kompleksowych usług środowiskowych firmy EkoExpert dostępna jest na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradcy pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');