ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI POZWOLENIA EKOEXPERT

Menu Reklama

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI POZWOLENIA EKOEXPERT

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA DORADZTWO USŁUGI POZWOLENIA EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to zespół ekspertów środowiskowych świadczących usługi kompleksowej obsługi ekologicznej podmiotów gospodarczych. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi środowiskowe od doradztwa ekologicznego po prowadzenie dokumentacji środowiskowej firmy, dokonywanie rozliczeń środowiskowych oraz przekazywanie wymaganych przepisami raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych do odpowiednich organów kontroli środowiskowej. Usługi środowiskowe realizowane przez firmę EkoExpert dotyczą wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstw: zarządzania dokumentacją, zarządzania pozwoleniami, zarządzania odpadami, zarządzania rozliczeniami z tytułu korzystania ze środowiska i zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert w ramach współpracy ekologicznej oferuje klientom możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi ekologicznej firmy lub doradztwa ekologicznego i i biznesowego w zakresie identyfikacji potrzeb środowiskowych firmy, a następnie realizacji usług jedynie w wybranym zakresie: ewidencja, sprawozdawczość, rozliczenia, pozwolenia, kontrola środowiskowa, szkolenia. Firma EkoExpert posiada doświadczenie oraz wiedzę dotyczącą dowolnych obszarów ochrony środowiska, w tym zarządzania dokumentacją, zarządzania odpadami, zarządzania projektami, pozyskiwania finansowania na realizację projektów ekologicznych tj. m.in. OZE, przydomowe oczyszczalnie ścieków, program Czyste Powietrze, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i inne. Firma EkoExpert oferuje usługi ekologiczne dopasowane do potrzeb środowiskowych firmy na podstawie audytu środowiskowego, który pozwala na ocenę stopnia oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko i dostosowanie oferty współpracy ekologicznej do potrzeb firmy. Usługi realizowane w ramach obsługi ekologicznej dotyczą zapewnienia firmie zgodnego z prawem funkcjonowania oraz prawidłowego oraz terminowego wypełniania obowiązków środowiskowych, w tym terminowego przekazywania sprawozdań środowiskowych, dokonywanie opłat środowiskowych, opłat produktowych. Firma EkoExpert zapewnia terminowe rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska w firmie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, a tym samym ogranicza odpowiedzialność firmy za niedostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług środowiskowych na stronie www.ekoexpert.com.pl lub kontaktu z doradcami pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');