KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO ZARZĄDZANIE AUDYT EKOEXPERT

Menu Reklama

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO ZARZĄDZANIE AUDYT EKOEXPERT

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE DORADZTWO ZARZĄDZANIE AUDYT EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. świadczy usługi eksperckie w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zajmują się doradztwem ekologicznym w zakresie zarządzania dokumentacją środowiskową, zarządzania procesami w firmie, zarządzania odpadami, uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz doradztwem biznesowym w zakresie planowanych inwestycji środowiskowych. Współpraca ekologiczna z ekspertami środowiskowymi pozwala uzyskać wsparcie doświadczonych specjalistów w obszarze zarządzania środowiskiem w firmie oraz wykorzystać wieloletnie doświadczenie ekspertów w realizacji obowiązków środowiskowych firmy. Zakres usług środowiskowych świadczonych przez specjalistów do spraw zarządzania ochroną środowiska uzależniony jest od potrzeb środowiskowych firmy, wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów regulujących zakres obowiązków środowiskowych w firmie. Firma EkoExpert podejmuje się współpracy z klientem w oparciu o analizę danych zgromadzonych na podstawie audytu środowiskowego, a kompleksowy charakter oferty usług środowiskowych pozwala na elastyczne dopasowanie zakresu świadczonych usług do potrzeb środowiskowych firmy. Firma EkoExpert opracowuje wszelkie dokumenty środowiskowe wymagane w prowadzonej działalności: analizy krajobrazu, oceny środowiskowe, operaty wodnoprawne, analizy emisji zanieczyszczeń, wnioski o pozwolenia zintegrowane, raporty środowiskowe KOBIZE, OPAK 1,2,3, ewidencje środowiskowe BDO, karty informacyjne przedsięwzięcia i inne. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert pozwala ograniczyć koszty środowiskowe w firmie, zoptymalizować negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności na środowisko, a tym samym uniknąć konsekwencji administracyjnych, prawnych i finansowych za niedopełnienie obowiązków środowiskowych w firmie. Firma EkoExpert w swojej wieloletniej działalności dostosowała rozwiązania mające zapewnić klientom swobodę prowadzonej działalności do zmieniających się przepisów i regulacji prawnych związanych z zarządzaniem ochroną środowiska tj. kompleksowa obsługa ekologiczna firm. W ramach kompleksowej obsługi ekologicznej realizowanej przez firmę EkoExpert klienci mogą liczyć na: rzetelne opracowanie dokumentacji środowiskowej, uzyskanie wszelkich pozwoleń środowiskowych dotyczących prowadzonej działalności, terminowe przekazywanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska oraz reprezentowanie firmy w trakcie kontroli środowiskowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi ekologicznej realizowanej przez EkoExpert oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ekoexpert.com.pl w celu otrzymania bezpłatnej oferty dedykowanych usług ekologicznych.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');