POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WNIOSKI DECYZJE ŚRODOWISKOWE ANALIZY EKOEXPERT

Menu Reklama

POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WNIOSKI DECYZJE ŚRODOWISKOWE ANALIZY EKOEXPERT

POZWOLENIA ZINTEGROWANE IPPC WNIOSKI DECYZJE ŚRODOWISKOWE ANALIZY EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje profesjonalne doradztwo ekologiczne w zakresie realizacji obowiązków środowiskowych firm, w tym w szczególności uzyskiwaniu zezwoleń środowiskowych w prowadzonej działalności. Doradcy środowiskowi wykonują audyty ekologiczne pozwalające na ocenę potrzeb środowiskowych firmy, określenie obowiązków środowiskowych firmy w zakresie rozliczeń środowiskowych, sprawozdań środowiskowych: KOBIZE, OPAK 1,2,3, oraz sprawozdania: PRTR, z zakresu korzystania ze środowiska, gospodarowania odpadami i inne, uzyskania koniecznych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych oraz prowadzonych ewidencji. Wszelkie dokumenty środowiskowe przygotowywane są przez specjalistów do spraw ochrony środowiska według najwyższych standardów, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami prawnymi, które firma EkoExpert stale monitoruje. Doradcy środowiskowi z EkoExpert świadczą kompleksowe usługi środowiskowe w zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej: raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, ewidencji, rozliczeń. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi środowiskowe m.in. przygotowuje dokumenty rejestracyjne, wnioski o pozwolenia środowiskowe, uzasadnienia do wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, wnioski o pozwolenia sektorowe, wnioski o pozwolenia zintegrowane, sporządza operaty wodnoprawne, analizy opłacalności inwestycji, analizy opłacalności inwestowania w OZE i inne. Doradcy środowiskowi z EkoExpert opracowują także inne rodzaje dokumentów środowiskowych tj. karty informacyjne przedsięwzięcia, oceny oddziaływania na środowisko, w tym wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wszelkie dokumenty środowiskowe opracowywane przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert spełniają najwyższe standardy jakości, są zgodne z obowiązującymi przepisami i spełniają wszelkie wymagania formalne dla wymienionych dokumentów środowiskowych. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych tj. pozwolenia zintegrowane IPPC, pozwolenia na emisję hałasu, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, utylizację odpadów, pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i/lub wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz wszelkie inne pozwolenia przewidziane w przepisach o ochronie środowiska. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia możliwość reprezentowania firmy przez doświadczonych ekspertów w postępowaniach administracyjnych,  w trakcie kontroli środowiskowej czy procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania dla inwestycji środowiskowych. Szczegóły oferty współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert można poznać na stronie www.ekoexpert.com.pl Wszelkich informacji udzielą również doradcy środowiskowi pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');