ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI OPERATY WODNOPRAWNE EKOEXPERT

Menu Reklama

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI OPERATY WODNOPRAWNE EKOEXPERT

ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DECYZJE WNIOSKI OPERATY WODNOPRAWNE EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi środowiskowe w zakresie zarządzania środowiskiem, opracowywania dokumentacji środowiskowej, raportów środowiskowych, uzyskiwania zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków środowiskowych firm, zapewnianiu kompleksowego wsparcia i doradztwa ekologicznego na każdym etapie rozwoju firmy oraz prowadzeniu dokumentacji środowiskowej firmy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych dotyczących dokumentów środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert realizują usługi ekologiczne w formie kompleksowej obsługi ekologicznej lub formie zadaniowej, jedynie w wybranych obszarach działalności firmy realizując na rzecz firmy wybrane usługi środowiskowe: rejestracyjne, zgłoszeniowe, ewidencyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze. Firma EkoExpert zapewnia wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności w związku z realizacją projektów o charakterze ekologicznym oraz ubieganiu się o stosowne zezwolenia środowiskowe, pozwolenia środowiskowe oraz związane z ich uzyskaniem dokumenty: wnioski o wydanie zezwolenia środowiskowe, wnioski o wydanie uzasadnienia decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej i inne. Współpraca ekologiczna firmy EkoExpert na przestrzeni lat z wieloma firmami i instytucjami pozwala na kompleksową realizację usług środowiskowych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Specjaliści do spraw zarządzania środowiskiem opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi, emisją hałasu itp. Dokumenty środowiskowe opracowywane w związku z oddziaływaniem na środowisko przygotowywane są przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości opracowań. Firma EkoExpert oferuje pomiary, analizy oraz oceny środowiskowe w pełnym zakresie m.in. operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, analizy wielkości emisji zanieczyszczeń itp. oraz opracowuje wszelkie wymagane raporty, sprawozdania oraz wnioski m.in. wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, uzupełnienie raportów do bazy KOBIZE, sprawozdawczość PRTR, sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3, obliczanie opłat produktowych,  obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe warunki współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert, zakres świadczonych usług środowiskowych oraz dane kontaktowe dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');