DECYZJE ŚRODOWISKOWE RAPORTY WNIOSKI OCENY ŚRODOWISKOWE EKOEXPERT BIAŁYSTOK

Menu Reklama

DECYZJE ŚRODOWISKOWE RAPORTY WNIOSKI OCENY ŚRODOWISKOWE EKOEXPERT BIAŁYSTOK

DECYZJE ŚRODOWISKOWE RAPORTY WNIOSKI OCENY ŚRODOWISKOWE EKOEXPERT BIAŁYSTOK


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi kompleksowej obsługi ekologicznej firm z uwzględnieniem realizacji obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów prawa w szczególności w zakresie raportowania, rozliczeń oraz uzyskiwania zezwoleń środowiskowych. Zespół ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert realizuje usługi doradztwa ekologicznego z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, struktury przedsiębiorstwa oraz obowiązków środowiskowych, którym firma podlega. Zakres usług środowiskowych realizowanych przez doradców środowiskowych z firmy EkoExpert obejmuje wszelkie kluczowe aspekty funkcjonowania firmy tj. zarządzanie dokumentacją, zarządzanie odpadami, reprezentowanie firmy w postępowaniach administracyjnych, uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych, tworzeniu dokumentacji projektowej do projektów środowiskowych. Firma EkoExpert specjalizuje się w kompleksowej obsłudze ekologicznej podmiotów gospodarczych, opracowywaniu dokumentacji środowiskowej m.in. operatów wodno prawnych, operatów ochrony atmosfery, analiz, ocen środowiskowych, analiz krajobrazowych, dokonywaniu pomiarów emisji gazów, pyłów, hałasu, uzyskiwaniu decyzji środowiskowych związanych z planowanymi inwestycjami środowiskowymi. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe związane z prowadzeniem firmy tj. raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe, wpisy do BDO, wnioski m.in. wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, karty informacyjne przedsięwzięcia KIP, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia,  przeglądy ekologiczne instalacji, uzupełnienie raportów do bazy KOBIZE, sprawozdawczość PRTR, sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3, obliczanie opłat produktowych,  obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Firma EkoExpert podejmuje się współpracy ekologicznej na zasadach outsourcingu zapewniając dedykowane rozwiązania ekologiczne dla każdej firmy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług ekologicznych na stronie www.ekoexpert.com.pl lub kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');