Rekrutacja trwa ! Terapeuta Zajęciowy- zdobądź nowy zawód !

Menu Reklama

Rekrutacja trwa ! Terapeuta Zajęciowy- zdobądź nowy zawód !

Rekrutacja trwa ! Terapeuta Zajęciowy- zdobądź nowy zawód !


Dziś przedstawiamy Wam kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Czego Cię nauczymy?
-nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 


A co dalej??
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.

 


Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu przy ul. Św. Rocha 3a, Białystok


Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym!!


Nauka BEZPŁATNA
85 744 51 21
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');